Еуроимпекс
Генерален увозник superbrands logo(Продажно-сервисен центар I)
Ул. Трета Македонска бригада бр. 72
1000 Скопје, Македонија

тел: + 389 2 3111 000
  + 389 2 3112 000
факс: + 389 2 3113 666

Продажба на возила - локали 120, 121 и 122
Сервис на возила - локал 123 и 125
Резервни делови - локал 124
Лимарофарбарија - локал 226 и 227


(Продажно-сервисен центар II)
ул. Скупи бб
1000 Скопје, Македонија

тел: + 389 2 3096 900
факс: + 389 2 3096 900 локал 101

Продажба на возила - локали 104 и 105
Сервис на возила - локали 113 и 114
Резервни делови - локали 113 и 114


е-mail: euroimpex@euroimpex.com.mkView Peugeot in a larger map