Продажно-сервисна мрежа

Избери град:

  • Скопје
  • Тетово
  • Штип
  • Охрид
  • Прилеп
  • Гевгелија

ЕУРОИМПЕКС superbrands logo
Генерален увозник
(Продажно-сервисен центар I)
III Македонска Бригада бр. 72, Скопје
Тел. (02) 3111-000

(Продажно-сервисен центар II)
ул. Скупи бб, Скопје
Тел. (02) 3096-900


СИТИ КАР
Овластен дилер
Ул. Јани Лукровски број 2/54, Скопје
Тел. (02) 3073-888
БОНДИ
Овластен дилер
Ул Кирил и Методиј бб, Гевгелија
Тел. (034) 211-400
АВТО ЧАЈКА 2
Овластен дилер
Ул. Индустриска зона Север, Штип.
Тел. (032) 395-090
АВТО ЧАЈКА
Овластен дилер
Ул. Маршал Тито бб, Тетово.
Тел. (044) 333-090
АВТО СТЕЛА
Овластен дилер
Ул. Моша Пијаде бб, Прилеп.
Тел. (048) 419-777
За повеќе информации обратете се до:

ЕУРОИМПЕКС superbrands logo
Генерален увозник
(Продажно-сервисен центар I)
III Македонска Бригада бр. 72, Скопје
Тел. (02) 3111-000

(Продажно-сервисен центар II)
ул. Скупи бб, Скопје
Тел. (02) 3096-900