5+ Возила
5+

Понудата се однесува за возилата постари од 5 години и е во важност до 31.12.2017