Одбери го твојот сервисен пакет со едногодишна гаранција на резервни делови и работна рака во нашите сервисни точки.

ПАКЕТ ПЛОЧКИ

ПАКЕТ ПЛОЧКИ

Пакет предни плочки

106 / Зависно од изведбата / 1.950 мкд, 2.200 мкд

107 / Сите модели / 2.900 мкд

206 / Сите модели / 2.800 мкд

207 / Сите модели / 3.200 мкд

306 / Зависно од изведбата / 2.800 мкд, 2.950 мкд

307, Partner / Сите модели / 3.200 мкд

406 / Зависно од изведбата / 2.550 мкд, 4.000 мкд, 4.700 мкд

407 / Сите модели / 3.800 мкд

Bipper / Сите модели / 3.700 мкд

308 / Сите модели / 4.200 мкд

Пакет задни плочки

106 / Сите модели / 2.100 мкд

206 / Сите модели / 2.450 мкд

207 / Сите модели / 2.900 мкд

306 / Сите модели / 2.600 мкд

307, Partner / Сите модели / 2.400 мкд

406 / Сите модели / 3.500 мкд

407 / Сите модели / 2.800 мкд

308 / Сите модели / 3.200 мкд

Понудата се однесува за возилата постари од 5 години и е во важност до 31.12.2017