Одбери го твојот сервисен пакет со едногодишна гаранција на резервни делови и работна рака во нашите сервисни точки.

ПАКЕТ СОПИРАЧКИ

ПАКЕТ СОПИРАЧКИ

Пакет предни плочки со дискови

107 / Сите модели / 8.700 мкд

206 / Зависно од изведбата / 7.200 мкд, 7.600 мкд

207 / Зависно од изведбата / 8.600 мкд, 9.540 мкд

306 / Зависно од изведбата / 7.250 мкд, 7.600 мкд, 7.900 мкд

307 / Зависно од изведбата / 8.600 мкд, 8.940 мкд

407 / Сите модели / 11.165 мкд

Partner / Зависно од изведбата / 7.900 мкд, 8.600 мкд

Пакет задни плочки со дискови

206 / Сите модели / 6.040 мкд

207 / Сите модели / 9.600 мкд

306 / Сите модели / 7.600 мкд

307, Partner / Сите модели / 6.050 мкд

407 / Сите модели / 10.400 мкд

Понудата се однесува за возилата постари од 5 години и е во важност до 31.12.2017