Максимум доверба

Овластените сервиси на Peugeot функционираат следејќи ги врвните стандарди за квалитет на услугите како и употребата на оригинални резервни делови. За да би се зголемил квалитетот, сигурноста, Вашата доверба и безбедност, секој наш оригинален резервен дел е тестиран и проверен.

Оригиналните резервни делови имаат едногодишна гаранција во рамките на сервисната мрежа на Peugeot во Македонија. Истите можете да ги купите кај секој од нашите овластени членови на сервисната мрежа.

Додолнителна опрема


  Каталог за дополнителна опрема - 308     Каталог за дополнителна опрема - 508     Каталог за дополнителна опрема - Boxer