Тимот на Peugeot со задоволство Ви стои на располагање, контактирајте нé на:


Продажно-сервисен центар I: Ул. Трета Македонска бригада бр. 72, 1000 Скопје, Македонија, тел: + 389 2 3111 000 или + 389 2 3112 000, локали 122 и 120
Продажно-сервисен центар II: ул. Скупи бб, 1000 Скопје, Македонија, тел: + 389 2 3096 900, локали 104 и 105


Или потполнете ги следните податоци: * означените полиња со ѕвездичка се задолжителни


  

 
Бензин (MPi)  
Дизел (HDi)  
 

Лични податоци

 


 


 


 

Дополнителни информации

 

Вашите податоци нема да бидат злоупотребувани, пренесувани на трети лица или јавно публикувани. Истите се заштитени и ќе се користат исклучиво за комуникација меѓу Вас и Еуроимпекс ДОО.