Тимот на Peugeot со задоволство Ви стои на располагање, контактирајте нé на:


Продажно-сервисен центар I: Ул. Трета Македонска бригада бр. 72, 1000 Скопје, Македонија, тел: + 389 2 3111 000 или + 389 2 3112 000, локали 122 и 120
Продажно-сервисен центар II: ул. Скупи бб, 1000 Скопје, Македонија, тел: + 389 2 3096 900, локали 104 и 105