Скопје | 17.06.2012

Обука за новиот Peugeot 208

novosti/2012/obuka_208/sl2.jpg
novosti/2012/obuka_208/sl1.jpg 2 novosti/2012/obuka_208/sl2.jpg novosti/2012/obuka_208/sl3.jpg novosti/2012/obuka_208/sl4.jpg novosti/2012/obuka_208/sl5.jpg 2 novosti/2012/obuka_208/sl6.jpg

Денес (17.06.2012, недела) беше извршена обука за новиот Peugeot 208 на ниво на цела продажна мрежа во Македонија. Обуката беше водена од страна на г-динот Томислав Нафидов, Бренд менаџер за Peugeot. Во рамните на истата беше вршен и компаративен тест со возилата припадници во истиот т.н. “B” сегмент.


  Назад кон новости