Скопје | 25.10.2013

Посета на студентите од УКИМ - Економски факултет

novosti/2013/ukim/sl1.jpg
novosti/2013/ukim/sl1.jpg 2 novosti/2013/ukim/sl2.jpg novosti/2013/ukim/sl3.jpg novosti/2013/ukim/sl4.jpg novosti/2013/ukim/sl5.jpg novosti/2013/ukim/sl6.jpg novosti/2013/ukim/sl7.jpg novosti/2013/ukim/sl8.jpg novosti/2013/ukim/sl9.jpg novosti/2013/ukim/sl10.jpg novosti/2013/ukim/sl11.jpg novosti/2013/ukim/sl12.jpg novosti/2013/ukim/sl13.jpg novosti/2013/ukim/sl14.jpg novosti/2013/ukim/sl15.jpg novosti/2013/ukim/sl16.jpg novosti/2013/ukim/sl17.jpg novosti/2013/ukim/sl18.jpg novosti/2013/ukim/sl19.jpg

Во рамките на манифестацијата „Ден на маркетери: Герила маркетинг vs. Горила компании“, на 24 октомври 2013 година беше реализирана посета од студентите од Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Економски факултет.

На истата беше одржана презентација на тема “Социјалните медиуми во маркетинг комуникациските активности во автомобилската индустрија“ со цел да ги доближат и запознаат студентите со иднината на маркетингот и начинот на кој можат да ги користат алатките од истиот во полза на компанијата и нејзиното работење. Студентите како идни маркетери со стручниот тим на Еуроимпекс одржаа дискусија и разменија мислења на темата, кои што податоци понатака ќе можат да ги применат во своето работење.


  Назад кон новости