Скопје | 13.11.2013

Регионален маркетинг семинар на Automobiles Peugeot

novosti/2013/reg_peugeot/sl1.jpg
novosti/2013/reg_peugeot/sl1.jpg 2 novosti/2013/reg_peugeot/sl2.jpg novosti/2013/reg_peugeot/sl3.jpg novosti/2013/reg_peugeot/sl4.jpg

На ден 13.11.2013 година, Еуроимпекс како Генерален увозник на Peugeot за Македонија, имаше значајна улога за земја домаќин за Регионалниот маркетинг семинар. На истиот учество земаа следниве земји:

  • Северен Кипар,
  • Албанија,
  • Косово,
  • Србија,
  • Босна и Херцеговина,
  • Македонија

Регионалниот семинар беше предводен од Automobiles Peugeot од г-ѓа Марија Грација Галисту ( Marija Grazia Galistu) и регионалниот менаџер г-дин Метју Поркјури де Боисерин ( Matthieu Pourquery de Boisserin).

Еуроимпекс како домаќин и организатор го отвори семинарот презентирајќи ја својата стратегија за успешно представување на и комуницирање на брендот Peugeot во Македонија. Секоја од земјите учеснички приложија свои презентации, од кои понатака се развиваше успешна дискусија.


  Назад кон новости