ПАКЕТ АКУМУЛАТОР

ПАКЕТ АКУМУЛАТОР

POWER BULL + D - 12V | 44Ah | 390A
Димензии: 210x175x175
Пакет: 2.800 мкд

POWER BULL + D - 12V | 55Ah | 450A
Димензии: 241x175x175
Пакет: 3.400 мкд

POWER BULL + D - 12V | 62Ah | 510A
Димензии: 241x175x175
Пакет: 3.700 мкд

POWER BULL + D - 12V | 72Ah | 720A
Димензии: 278x175x175
Пакет: 4.500 мкд

POWER BULL + D - 12V | 95Ah | 760A
Димензии: 354x175x190
Пакет: 5.800 мкд

Понудата е во важност до 31.12.2018.

*За остварување на пакетот потребно е оставање на дотраениот (стар) акумулатор во сервисниот центар.
**Акцијата е во важност за оригинални резервни делови, вградени кај импортерот или во овластената сервисна мрежа на Peugeot во Македонија.
***Фотографиите не се обврзувачки.