СЕТ РЕБРАСТ РЕМЕН

СЕТ РЕБРАСТ РЕМЕН

Цена на пакетот од 4.145*мкд

*ПРОМОТИВНА ЦЕНА ЗА РЕБРАСТ И КЛИНЕСТ РЕМЕН СО ЗАТЕГНУВАЧИ, ВОДНА ПУМПАИ РАБОТНА РАКА ЗА ОВАА ОПЕРАЦИЈА**